We Change as we Get Older. Groep 3-4

Deze lessenreeks volgt de lessenreeks ‘Find Your Feet’ goed op.

De kinderen leren over de uniciteit van ieder mens door hun uiterlijke kenmerken te vergelijken met anderen, terwijl de focus ligt op het de verandering die ons lichaam ondergaat naarmate we ouder worden.

Deze lessenreeks is in te zetten vanaf halverwege groep drie als de leerlingen kunnen lezen. 

Kerndoel oriëntatie:

kerndoel 34 – De kinderen leren over de uniciteit van ieder mens door hun uiterlijke ken- merken te vergelijken met anderen en leren nieuwe vriendschappen aangaan (sociaal emotionele ontwikkeling.)

Kerndoelen engels: 

De leerlingen leren de verschillende persoonlijk voornaamwoorden ‘I, you, she, he, we, they.’

De leerlingen kunnen de verschillende levensfasen benoemen.

Leave a Reply