Seed Dispersal – How seeds move. Groep 3-4-5

In deze lessenserie maken kinderen kennis met verschillende manieren waarop zaden zich verspreiden. 

Kerndoelen Engels: De kinderen leren een aantal werkwoorden waarmee ze kunnen vertellen hoe zaden zich voortbewegen.

Structure: ‘It can + werkwoord.’

Kerndoelen oriëntatie: Kerndoel 40- De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

De leerlingen leren over de verspreiding van planten.

Leave a Reply