My Five Senses. Groep 3-4

Deze lessenreeks volgt de lessenreeks ‘We Change as we Get older’ goed op, maar is ook onafhankelijk in te zetten.

De leerlingen maken kennis met de vijf zintuigen en leren praten over hun eigen wensen en gevoelens. Ook leren ze zich in te leven in de opvatting van anderen.

Deze lessenreeks is in te zetten vanaf halverwege groep drie, als de leerlingen kunnen lezen. 

Doelen Engels: 

De leerlingen oefenen met de structuur ‘I can + verb.’

De kinderen kunnnen praten over onderwerpen die in verband staan met hun zintuigen en emoties.

Kerndoelen orientatie:

kerndoel 41 en 34 – de leerlingen leren over hun zintuigen en over hun eigen kenmerken, wensen, gevoelens, beperkingen en voorkeuren en ze leren zich inleven in de opvatting van an- deren.

Leave a Reply