Lesmateriaal

ons materiaal

Met ons lesmateriaal bieden wij een belangrijk handvat voor leerkrachten en scholen. Het lesmateriaal van TPOnline onderscheidt zich in de volgende aspecten. 

Vakoverstijgend

In onze lessen verdiepen leerlingen zich niet alleen in de Engelse taal, maar ook in de zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Deze vorm van tweetalig onderwijs zorgt  voor contextrijke lessen, die ingezet kunnen worden ter vervanging van de zaakvakken in de Nederlandse taal, of als verdieping hierop . 

Duidelijke structuur

Alle hoofdstukken volgen dezelfde duidelijke structuur. Aan het begin van de les wordt de nieuwe taal aangeboden, gevolgd door een interactieve spel- werkvorm waarin de activering en consolidering plaatsvindt. Door het gebruik van iconen, weten leerlingen wat er in de opdrachten van ze verwacht wordt. Ook tijdens het zelfstandig werken. In alle lessen komen de vier vaardigheden, luisteren, lezen, schrijven en spreken aan bod.

Begeleidende handleiding

De lerarenhandleiding biedt een leidraad die leerkrachten kunnen volgen om de vereisten van goed kwalitatief tweetalig onderwijs te behalen. De doeltaal van iedere les wordt duidelijk aangereikt in de vorm van woordenschat, grammatica- en spellingsdoelen. Daarnaast worden de kerndoelen van het vak oriëntatie duidelijk omkaderd. De lesplannen volgen het directe instructiemodel, waarbij iedere les een klassikaal instructiemoment kent, gevolgd door een zelfstandig werkmoment of een activerende spel- werkvorm. 

Duidelijk omkaderde leerlijnen

Bij het integreren van het vak Engels met andere vakken,  is het van belang dat de Engelse doelen duidelijk omkaderd zijn. In ons materiaal worden zowel de oriëntatiedoelen als de Engelse doelen centraal gezet.  

 

Leave a Reply