Landforms and Bodies of water. Groep 3-4

In deze lessenserie maken kinderen kennis met 10 verschillende land-en watervormen. Vervolgens verkennen ze de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving, en vergelijken ze deze met een ander land. 

Deze lessenreeks richt zich op de Engelse spreek- en luistervaardigheid, woordenschat en grammatica. De leesactiviteiten zijn gedifferentieerd uitgewerkt. Deze lessenreeks is in te zetten in groep 3 en 4. 

Kerndoelen Engels: Learning the names of different landforms / bodies of water and describing them. 

Structure: ‘It is’/ ‘It’s.

Kerndoelen orientatie:Kerndoel 47 – De leerlingen verkennen de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving en ze vergelijken deze met die in andere omgevingen.

Leave a Reply