‘I Keep the World Clean’ Groep 3-8

Ligt de focus van uw school tijdelijk op duurzaamheid, of is uw groep bezig met een thema over het milieu? Dit lespakket van TPOnline kan u helpen om een deel van het thema in de Engelse taal te geven. In het lespakket ‘I Keep The World Clean’ leren kinderen zorg te dragen voor het milieu, terwijl ze hun Engelse spreekvaardigheid, woordenschat en grammatica verbeteren. De lessen zijn op drie verschillende niveaus uitgewerkt en in te zetten van groep 3 tot groep 8

Leave a Reply