Groep 3

I love My Body (lessen van 45 min.)

Engels:

Deze lessen kunnen in groep 3 ingezet worden, vanaf het moment dat de leerlingen een beetje kunnen lezen. De focus van het vak Engels ligt op grammatica (CEFR begin A1) en op woordenschat. Leerlingen leren uiterlijke kenmerken- en het lichaam beschrijven. Ook wordt er aandacht besteedt aan de allereerste stap in de leerlijn spelling, namelijk het herkennen van de Engelse klanken.

Oriëntatie:

De lessen zijn goed in te zetten ter bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling. De focus ligt op vrienden maken, interactie tussen de leerlingen bevorderen, en het herkennen van de uniciteit van ieder mens. 


1 This is my face


2 This is my hair


3 These are my eyes


4 Consonants and vowels


5 Consonants and vowels (a - an)


6 This is my body 1


7 This is my body 2We Change as we Grow Older (lessen van 45 min)

Engels:

Deze lessen volgen bovenstaande lessen goed op, maar kunnen ook onafhankelijk ingezet worden. De focus van het vak Engels ligt op grammatica (CEFR begin A1) en op woordenschat. Leerlingen leren de verschillende leeftijdsfasen beschrijven. In drie van de vier lessen gaan leerlingen spelenderwijs in op het juiste gebruik van de verschillende onderwerpen en de vervoeging met het werkwoord ‘to be.’  

Oriëntatie:

De lessen zijn goed in te zetten ter bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling. De focus ligt op vrienden maken, interactie tussen de leerlingen bevorderen, en het herkennen van de verschillende levensfasen van de mens. 

8 We Change as we Grow

9 You and I
10 He, she,it11 We,theyMy five Senses (lessen van 45 min)

Engels:

Deze lessen volgen bovenstaande lessen goed op, maar kunnen ook onafhankelijk ingezet worden.De focus van het vak Engels ligt op grammatica (CEFR begin A1) en op woordenschat. Woordenschat focust op het beschrijven van de  verschillende zintuigen en andere daaraan gerelateerde woorden, zoals de verschillende  geuren, smaken, geluiden, kleuren en texturen. Ook komen de emoties aan bod.  

Oriëntatie:

De leerlingen verdiepen zich in de wereld van de zintuigen leren over en over hun eigen voorkeuren, gevoelens, beperkingen en wensen. Ook leren ze zich in te leven in de opvatting van anderen.

12 I see with my eyes

13 I hear with my ears

14 I smell with my nose

15 I feel with my skin

16 I taste with my tongue


Leave a Reply