Find your feet! Groep 3-4

Deze lessenreeks is goed in te zetten ter bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Deze lessenreeks is in te zetten vanaf halverwege groep drie als de leerlingen kunnen lezen. 

Kerndoelen engels: 

De kinderen kunnen verschillende onderdelen van het lichaam herkennen, benoemen, lezen en schrijven.

De kinderen oefenen met het uitspreken van de verschillende klanken in het Engelse alfabet. Ook leren ze het verschil tussen klinkers en medeklinkers en leren ze het correcte gebruik van de lidwoorden ‘a’ en ‘an’.

Kerndoelen Oriëntatie

kerndoel 34 – De kinderen leren over de uniciteit van ieder mens door hun uiterlijke kenmerken te vergelijken met anderen (sociaal emotionele ontwikkeling.)

Kerndoel 41 – De kinderen leren over de bouw van mensen en over de vorm van hun onderdelen.

1 thought on “Find your feet! Groep 3-4”

  1. Pingback: wulangtr – Profile – TPOnline Forum

Leave a Reply